Startsidan
Våra arkiv
Verksamhet
Tidningsarkivet
Deponera arkiv
Sökning
Fotogalleri
Länkar

BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV
Box 403
451 19 Uddevalla

Besöksadress:
Bohusläns Museum
Tel: 0522/370 11
Fax: 0522/65 65 05
Epost: info@bohusarkiv.seArkivchef
Elisabeth Sandberg (elisabeth@bohusarkiv.se)

Arkivarie
Linda Ohlsson (linda@bohusarkiv.se)

Arkivassistent
Pia Lysberg
(pia@bohusarkiv.se)
 
Bohusläns Föreningsarkiv
Tidningsarkivet

Tidningar och böckerSedan många år köper vi in Bohuslänska mikrofilmade dagstidningar. Detta tidningsarkiv erbjuder stora forsknings-möjligheter för dem som är intresserade av släkt- eller lokalhistoria.

Vi har även ett omfattande dataregister över registrerade tidningsartiklar. För närvarande finns cirka 90 000 artiklar i registret och det växer ständigt. Här kan man söka på alla möjliga ord och på några sekunder får man fram en lista över de funna artiklarna.

Föreningsarkivet har fyra mikrofilmsläsare varav en med kopieringsmöjligheter. Då intresset för tidningsarkivet är särskilt stort rekommenderar vi att Du ringer i förväg och beställer tid vid en läsapparat.

Följande tidningar finns i vårt arkiv:

Post- och inrikes tidningar 1694-1854, spridda år 

Uddewalla Weckoblad

1826-1837

Bohus Läns Tidning

1838-1883

Tro, kärlek, hopp

1841-1844

Uddewalla Tidning

1853-1854

Bohusläningen

1878-2009

Lysekils-Bladet

1881-1883

Lysekils Badtidning

1882-1883

Lysekils Tidning

1884-1885, 1889

Bohusläns Allehanda

1887-1891

Bohusläns Nyhets & Annonsblad

1890-1891

Bohusläns Annonsblad  1891-1895 
Lysekils Posten  1895-1897

Skärgården

1896-1904

Stenarbetaren

1897-1921

Albert Anderssons Annonsblad

1899-1902

Lysekils Kuriren (och nya)

1901-1921

Kuriren

1921-1963

Uddevalla Tidning

1902-1917

Bohusläns Tidning

1904-1907

Bohus-Posten

1910-1952

Uddevalla-Bladet

1917-1920

Bohuskusten

1941-1943

Lysekils Posten

1979-1985

Uddevalla-Posten

1979-1994

 

Denna sida uppdaterades senast 2010-12-16 av Elisabeth@bohusarkiv.se