Arkivens dag 2021

Bohusläns föreningsarkiv bjuder år in till ett digitalt Arkivens Dag-firande.

Årets tema är ”Röster i arkiven” och nedan levandegör vi arkiven genom bland annat ljudklipp innehållande intervjuer med föreningsaktiva personer från Bohuslän.

Möt Bengt Blomdahl som var bördig från Uddevalla och som gjorde karriär inom Svenska Kommunalarbetareförbundet där han bland annat var förbundsordförande från 1972. I en inspelad intervju beskriver han sin uppväxt under enkla förhållanden i ett fattigt arbetarkvarter i Uddevalla under 1920-1940-talet och hans engagemang i Socialdemokratiska Ungdomsklubben Styrbord.

Eller varför inte lyssna på de äkta makarna Nils och Märta Hillén som berättar om hur de skickade matpaket till släktingar och vänner i Oslo under Andra Världskriget och om de tackbrev som de fick i retur i vilka det gavs en målande bild av olika människoöden och livshändelser i ett ockuperat Norge.
Välkomna att ta del av några röster i arkiven!

Märta och Nils Hillén

Två porträtt bredvid varandra. Märta Hillén till vänster ochNils Hillén till höger
Märta och Nils Hillén.
Foto från tidningen Bohusläningen.

Märtha Hillén föddes 1913 i Uddevalla. Under hela sitt liv var hon aktiv inom socialdemokratin och nykterhetsrörelsen. Tidigt blev hon aktiv inom Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund och 2013 tilldelades hon diplom för sitt 80-åriga medlemskap i IOGT-NTO. 1943 gifte hon sig med Nils Hillén och de fick sitt första barn på fredsdagen 5/5 1945.
Läs mer >>

Bengt Blomdahl

Porträtt av Bengt Blomdahl
Bengt Blomdahl
Foto från tidningen Bohusläningen.

Bengt Blomdahl föddes 1916 och växte upp under enkla förhållanden i ett litet hus i arbetarstadsdelen Ramneröd i Uddevalla. Hans far Erik Blomdahl var byggnadssnickare och kommunpolitiskt aktiv där han under åren bland annat verkade som ordförande i Uddevalla Arbetarekommun, vice ordförande i Stadsfullmäktige och var rådman.
Läs mer >>

Logga arkivens dag