Bohusläns Föreningsarkiv

Nytt datum för årsmötet

Publicerat

Med hänsyn till den extraordinära situation som råder till följd av coronavirus covid-19 beslutade Bohusläns föreningsarkivs styrelse att skjuta upp årsmötet som var tänkt att hållas i Hörsalen på Bohusläns museum den 31 mars.

Under förutsättning att den då rådande situationen tillåter det så kommer årsmötet i stället hållas onsdagen den 27 maj kl 18.00 i Hörsalen på Bohusläns museum.

Ny kallelse kommer skickas ut i god tid inför årsmötet.

Vi uppmanar våra medlemsorganisationer att skicka in uppgift om aktuell
e-postadress till föreningen, om en sådan finns, då detta underlättar vid kommande utskick. Uppgifterna skickas till info@bohusarkiv.se

BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV