Bohusläns Föreningsarkiv

Personal

PERSONAL

Elisabeth Sandberg Niklasson, arkivchef

Linda Ohlsson, arkivarie

Karolina Alehall, arkivassistent

Lars-Åke Heidengård, IT-ansvarig