Bohusläns Föreningsarkiv

Arkivens dag

 

I Sverige firade vi Arkivens Dag för första gången 1998 och sedan 2002 firas dagen i hela Norden den andra lördagen i november. Arkivens Dag har tillkommit för att öka kunskapen om arkiven och för att locka nya besökare. Varje år brukar ha ett speciellt tema. Du kan läsa mer om detta och de landsomfattande arrangemangen här: http://www.arkivensdag.nu

 

ARKIVENS DAG på Bohusläns museum 2016-11-12

Andra lördagen i november firas varje år Arkivens Dag. Ett 150-tal besökare sökte sig under dagen till Bohusläns museum där Bohusläns Föreningsarkiv i samverkan med Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund bjöd in till aktiviteter.

Till skillnad mot tidigare år då vi haft öppet i våra lokaler så bjöd vi i stället in till tre föredrag på Bohusläns Museum. Alla föredragen hade på ett eller annat sätt sin utgångspunkt i årets tema ”Välkommen hem”.

 

Elisabeth Renström, journalist och programledare för radioprogrammet Släktband, berättade om historiska människoöden hämtade från arkiven. Hon berättar bland annat om kärlekshistorien som fick ett abrupt slut då mannen utvandrar till Amerika medan kvinnan går hemma och väntar på livstecken. Många år senare har han ordnat ett liv för dem båda i det nya landet och återkommer hem för att hämta sitt livs kärlek. Väl i Sverige upptäcker han att hon skapat ett nytt liv och en ny familj med en annan man. Olycklig går han i väg och väljer att ta sitt liv. Ett ”Välkommen hem”, menade Renström, som för den olyckliga fästmannen blev en riktig snyting.

Foto: Bohusläns föreningsarkiv

Bild 1: Elisabeth Renström berättade om olika människoöden och kärlekshistorier som hon hämtat ur arkiven och som medverkat i radioprogrammet ”Släktband”.

 

Ingrid Kennborn, ordförande i Bohusläns Hembygdsförbund, gav i sitt föredrag tips på hur man kan laga gott med ätbara ogräs från trädgård och natur. Ett exempel är den av många illa omtyckta Kirskålen som kan användas till sallad, pesto, pajer, piroger eller varför inte till ett fotbad då det dessutom anses vara verksamt mot gikt. Passande ämne då Svenska hembygdsförbundet i år fyller 100 år och i samband med firandet valt temat ”Mat – igår, idag och i morgon.

Foto: Bohusläns föreningsarkiv

Bild 2: Ingrid Kennborn gav tips på ätligt ogräs från natur och trädgård samt visade exempel på hur ogräset också kan ha olika helande krafter.

 

Gun Jarnedal, ordförande i Lyse hembygdsförening och vice ordförande i Bohusläns hembygdsförbund, avslutade dagen med ett kåseri om hur det varit att leva och verka i Bohuslän under gångna tider. Vad åt bohusläningarna? Hur har vi påverkats av missväxt och krig? Genom en historisk återblick berördes ämnen som försvenskningen av Bohuslän under 1600-talet, hur dödliga farsoter förintat hela familjer och områden, hur sillperioderna styrt människornas liv och leverne och hur bohuslänska fiskarhustrur oroligt väntat på att deras män skulle komma hem välbehållna i en tid då förlisande skepp och död tillhörde vardagslivet.

Foto: Bohusläns föreningsarkiv

Bild 3: Ett stort antal besökare hade tagit sig till Hörsalen på Bohusläns museum för att höra Gun Jarnedal kåsera kring hur det varit att leva och verka i Bohuslän under gångna tider.

 

Under dagen hade Bohusläns föreningsarkiv och Bohusläns museums arkiv- och bibliotek även skärmutställningar där vi visade exempel på vad man kan hitta i våra respektive arkiv och samlingar.

Foto: Bohusläns föreningsarkiv

Bild 4: Bohusläns Museum och Bohusläns föreningsarkiv hade skärmutställningar i anslutning till Bohusläns museums entré.