Bohusläns Föreningsarkiv

Sök i arkiven

På bohusläns föreningsarkiv finns ett föreningsarkiv och ett tidningsarkiv. Mer information om tidningsarkivet finns här.

Du kan själv söka i föreningsarkivet via Riksarkivets nationella arkivdatabas (NAD). Databasen innehåller alla arkivbildare och en förteckning över vad som är arkiverat. Här hittar du NAD. Själva handlingarna finns på Bohusläns föreningsarkiv.

Kontakta oss för hjälp med sökning i arkiven, tel. 0522-37011 eller info@bohusarkiv.se.