Bohusläns Föreningsarkiv

Tidningsarkivet

Dagstidningar är en intressant källa och många gånger ett utmärkt komplement till arkivens originalkällor. Ibland kan en artikel i en dagstidning vara den enda dokumentation av en händelse som finns bevarad. Bohusläns föreningsarkiv har ett omfattande tidningsarkiv där du kan ta del av dagstidningar på mikrofilm från 1800-talet och framåt. Tidningsarkivet erbjuder stora forskningsmöjligheter för den som är intresserad av släkt- eller lokalhistoria eller söka uppgifter om ett speciellt ämne. Vi har även ett dataregister med cirka 95 000 registrerade tidningsartiklar som hjälper och förbättrar möjligheterna att hitta relevant artikel.

 

Föreningsarkivet har tre mikrofilmsläsare varav en med kopieringsmöjligheter. Då intresset för tidningsarkivet är särskilt stort rekommenderar vi att du ringer i förväg och bokar en tid vid en läsapparat, tel. 0522-37011 eller info@bohusarkiv.se.

 

Dessa tidningar finns på mikrofilm

 

DagstidningÅr
Post och inrikes tidningar1694–1854 (spridda år)
Uddewalla Weckoblad1826–1837
Bohus Läns tidning1838–1883
Tro, kärlek, hopp1841–1844
Uddewalla tidning1853–1854
Bohusläningen1878–2013
Lysekils-Bladet1881–1883
Lysekils Badtidning1882–1883
Lysekils Tidning1884–1885 (1889)
Bohusläns Allehanda1887–1891
Bohusläns Nyhets & Annonsblad1890–1891
Bohusläns Annonsblad1891–1895
Lysekils Posten1895–1897
Skärgården1896–1904
Stenarbetaren1897–1921
Albert Anderssons Annonsblad1899–1902
Lysekils Kuriren (och Nya)1901–1921
Uddevalla Tidning1902–1917
Bohusläns Tidning1904–1907
Bohus-Posten1910–1952
Uddevalla-Bladet1917–1920
Kuriren1921–1963
Bohuskusten1941–1943
Lysekils Posten1979–1985
Uddevalla-Posten1979–1994

Spara