Bohusläns Föreningsarkiv

Viktig information till våra medlemsföreningar!

Publicerat

Med hänsyn till den extraordinära situation som råder till följd av coronavirus covid-19 beslutade Bohusläns föreningsarkivs styrelse att skjuta upp årsmötet som var tänkt att hållas i Hörsalen på Bohusläns museum den 31 mars med förhoppning om att i stället kunna genomföra det den 27 maj.

Då Folkhälsomyndighetens restriktioner kvarstår, och för att minska risken för smittspridning, tvingas vi skjuta upp årsmötet tillsvidare. Vi hoppas kunna genomföra årsmötet under sensommar/höst. Om rådande situation då kvarstår kommer vi titta på möjligheten att i stället genomföra årsmötet digitalt.

Ny kallelse kommer skickas ut i god tid inför årsmötet.

För att underlätta vid kommande utskick uppmanar vi våra medlemsorganisationer att uppdatera sina kontaktuppgifter, inklusive aktuell e-postadress, i den händelse att dessa har ändrats under den senaste tiden. Uppgifterna skickas till info(a)bohusarkiv.se

Styrelsen